Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

Merkez Kaya�ehir i�in 8 Aral�k'ta a��k artt�rma

Etiketler: , , , |

function HideContent(d) {document.getElementById(d).style.display = "none";}function ShowContent(d) {document.getElementById(d).style.display = "";}function ReverseContentDisplay(d) {if(document.getElementById(d).style.display == "none") { document.getElementById(d).style.display = ""; }else { document.getElementById(d).style.display = "none"; }}
G?ncel , Projeler 02.12.2010, Per?embe

TOK? taraf?ndan KAYABA?I b?lgesinde in?a edilen 60 bin konutluk T?rkiye’nin en b?y?k uydu kenti Kaya?ehir’de ya?am ba?l?yor. MAKRO ?n?aat, TOK?’nin konut projesini hayata ge?irmesiyle, b?lgenin ilk al??veri? merkezi Merkez Kaya?ehir’e imzas?n? at?yor.

TOK?, Kaya?ehir’de 2011 y?l?n?n ilk ?eyre?inde 11.500 konutu sahiplerine teslim edecek. Devam eden in?aatlarla hedef 5 y?l i?erisinde 60 bin konut olarak belirtildi ve konutlar tamamland???nda, TOK? haricinde geli?tirilecek olan di?er projelerle birlikte, Kaya?ehir’de n?fusun 400 bin ki?iye ula?mas? bekleniyor.
Merkez Kaya?ehir, 250 bin n?fuslu Kaya?ehir’in ilk ve tek al??veri? merkezi olmas?n?n yan? s?ra, Ba?ak?ehir, Bah?e?ehir ve Ispartakule’yi i?ine alan alanda b?lgenin en b?y?k al??veri? merkezi olma ?zelli?ine sahip. 63 bin metrekare kapal?, 36.700 metrekare kiralanabilir alanda 172 ma?aza – i?yeri ve 8 salonlu sineman?n yer ald??? Merkez Kaya?ehir’de, otel ve i? merkezi de in?a edilecek. Merkez Kaya?ehir’de ma?azalar 8 Aral?k ?ar?amba g?n? a??k artt?rma ile sat??a ??kacak.


Kaynak : H?rriyet Emlak Yasam Ekiif (OA_output['ZONE_46'] == '') { if(document.getElementById('bmsZone_46')) document.getElementById('bmsZone_46').style.display = 'none';}

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: