Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

Dumankaya Pusula'dan oyuncak projesi

function HideContent(d) {document.getElementById(d).style.display = "none";}function ShowContent(d) {document.getElementById(d).style.display = "";}function ReverseContentDisplay(d) {if(document.getElementById(d).style.display == "none") { document.getElementById(d).style.display = ""; }else { document.getElementById(d).style.display = "none"; }}
G?ncel , Projeler 08.12.2010, ?ar?amba

Dumankaya Pusula ?ocuklar? mutlu edecek bir sosyal sorumluluk projesine imza at?yor. “Sahipsiz Oyuncak, Oyuncaks?z ?ocuk Kalmas?n” slogan? ile hayata ge?irilen proje, oyunca?? olmayan ?ocuklara mutluluk ula?t?rmay? hedefliyor.

Dumankaya Pusula ve Pendik Belediyesi i?birli?iyle Dumankaya Trend, Trend Ekstra ve Konsept ?stanbul sitelerinde ba?lat?lan proje ile, maddi durumu yetersiz ailelerin ?ocuklar?, oyuncak sahibi olacak. Evlerde kullan?lmayan oyuncaklar?n toplanmas? ile ba?layan “Sahipsiz oyuncak, oyuncaks?z ?ocuk kalmas?n” kampanyas?nda toplanan oyuncaklar detayl? bir ?ekilde elden ge?iriliyor ve bozuk oyuncaklar ‘G?n?ll? ??renciler’ taraf?ndan onar?larak ihtiya? sahibi ?ocuklara iletilmeleri sa?lan?yor.

Proje hakk?nda bilgi veren Dumankaya Pusula M??teri Hizmetleri Direkt?r? Berrin L?ker, “Pendik Belediyesi ile birlikte y?r?tt???m?z ‘Sahipsiz oyuncak, oyuncaks?z ?ocuk kalmas?n’ kampanyas? ile imkans?zl?klar neticesinde oyuncak sahibi olamayan ?ocuklar?m?z?n y?z?n? bir nebze olsun g?ld?rmek istiyoruz. 13 Kas?m’da Dumankaya Merkez Binas?’nda ba?lad???m?z uygulama ?u an Dumankaya Trend, Trend Ekstra ve Konsept ?stanbul sitelerindeki standlarda s?r?yor. Pendik Belediyesi ?ocuk Meclisi ?yelerinin de g?rev alaca?? kampanya ile toplanan oyuncaklar, ?n?m?zdeki g?nlerde Anadolu’daki yeni sahiplerine do?ru yola ??kacak” dedi.


if (OA_output['ZONE_46'] == '') { if(document.getElementById('bmsZone_46')) document.getElementById('bmsZone_46').style.display = 'none';}

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: