Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

T�rkiye GRI 2011, gayrimenkul yat�r�mc�lar�n� biraraya getiriyor

function HideContent(d) {document.getElementById(d).style.display = "none";}function ShowContent(d) {document.getElementById(d).style.display = "";}function ReverseContentDisplay(d) {if(document.getElementById(d).style.display == "none") { document.getElementById(d).style.display = ""; }else { document.getElementById(d).style.display = "none"; }}
Sekt?rden Haberler 03.12.2010, Cuma

GRI T?rkiye, T?rkiye’deki gayrimenkul geli?tiricilerinin ve yat?r?mc?lar?n?n, sektor?n uluslararas? oyuncular?yla biraraya gelip piyasayi, sektor? ve i? f?rsatlar?n? tart??t??? y?ll?k bir gayrimenkul toplant?s?.

T?rkiye’nin en se?kin gayrimenkul toplant?s? olan GRI Turkiye 2011, t?m GRI konferanslar?nda gibi, son derece informal bir atmosfere sahip olacak. Bu da kat?l?mc?lar?n?n birbirini daha iyi tan?mas?na ve arkada?ca bir sohbet ortam?nda i? f?rsatlar?n? de?erlendirmesine olanak tan?yup, oturumlar T?rk?e ve Ingilizce olarak ger?ekle?ecek GRI, ?st d?zey yat?r?mc?lar?n, gayrimenkul geli?tiricilerinin, finans?rlerin ve otel ?irketlerinin k?resel kulub?d?r. GRI, aktivitelerini d?nyan?n farkl? alanlar?nda odaklanan bir?ok y?ll?k toplant? ile ger?ekle?tirmektedir. ?u an 12 ?lkede y?ll?k GRI toplant?lar? ger?ekle?mektedir.

T?rkiye’nin ?nde gelen yerli gayrimenkul geli?tiricileri ve yat?r?mc?lar?n?n yan?nda T?rkiye GRI 2011’e kat?lacak olan se?kin uluslararas? firmalardan baz?lar?: 8G Capital Partners, Aareal Bank, ArcelorMittal, Balmain Asset Management, Capital Stone Leasing, Cefic Turkey, Cenor Group, ECE, Equity Trust, Extensa Group, FAF International, GAIA Real Estate Investments, Globe International, Hilton Hotels, IHG Intercontinental Hotels Group, Lamda Development, Leo A Daly, Metro Group Asset Management, Meyer Bergman, Motel One, Multi Corporation, Multi Turkey Retail Fund, Natixis Pramex, Omniyat Properties, Pradera Management Turkey, Peakside Capital, Pramerica, Prime Development, Prudential Real Estate Investors, PwC, Qatari Diar, Redevco, Retfund, Savola Group, Skidmore Owings & Merrill, Swiss Capital Group, Tishman Speyer, Wyndham Hotel Group, Zeus Capital Partners.


    Sekt?rden Haberler - D??ER HABERLERif (OA_output['ZONE_46'] == '') { if(document.getElementById('bmsZone_46')) document.getElementById('bmsZone_46').style.display = 'none';}

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: