Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

�SMEP kapsam�nda 3 bin in�aat m�hendisi e�itiliyor

Etiketler: , , , |

Sekt?rden Haberler , G?ncel 02.12.2010, Per?embe

?stanbul Sismik Riskin Azalt?lmas? ve Acil Durum Haz?rl?k Projesi (?SMEP) ?er?evesinde 6 Mart 2007 tarihinde y?r?rl??e giren “Deprem B?lgelerinde Yap?lacak Binalar Hakk?nda Y?netmelik” ?er?evesinde 3 bin m?hendise e?itim veriliyor. Bug?ne kadar 2 bin 170 meslek mensubuna e?itim verildi.

?stanbul Sismik Riskin Azalt?lmas? ve Acil Durum Haz?rl?k Projesi (?SMEP) kapsam?nda “Deprem B?lgelerinde Yap?lacak Binalar Hakk?nda Y?netmelik”in i?eri?i ve uygulanmas? konular?ndaki bilgi eksikli?inin giderilmesi amac?yla in?aat m?hendislerine verilen e?itimler devam ediyor. S?z konusu y?netmeli?e y?nelik bilgi ihtiyac?n? kar??lamak ?zere, T?rkiye genelinde yakla??k 3 bin in?aat m?hendisinin e?itimi hedefleniyor.
Kaynak : H?rriyet Emlak Yasam Eki

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: