Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

2010'da sat��a ��kan son konut projeleri

Etiketler: , , |

Y?l?n son ?eyre?inde sat??a sunulan birbirinden iddial? konut projeleri her kesime hitap edecek niteliklere sahip. ?zellikle son iki ayda in?aat?na ba?lanan ve lansman? yap?lan projeler, yat?r?mc? i?in pek ?ok avantaj? da beraberinde getiriyor. ?ehrin merkezinde fiyatlar? milyon dolar? bulan konutlar?n yan? s?ra, geli?mekte olan b?lgelerde in?a edilen projeler de, konut al?c?lar?na cazip imkanlar sunuluyor. Konut kredi faiz oranlar?n?n tarihi dip seviyeleri g?rmesi ile birlikte t?keticiler a??s?ndan konut al?m? konusunda avantajl? bir ortam do?uyor.

850 bin euro’ya saydam evler!

Yap?mc? firma: Garanti Koza
Lokasyon: ?aml?ca
Daire say?s?: 40
Konut alanlar?: 122 - 782 metrekare
Fiyat aral???: 850 bin – 1 milyon 100 bin euro
Teslim tarihi: Ekim 2012


Koza Koru ?aml?ca projesi toplam 11. 576 metrekare arsa ?zerinde yap?l?yor. Toplam konut say?s? 40 adet dubleks dairedir. Projede yer alan konutlar?n fiyatlar?, 850 bin Euro ile 1 milyon 100 Euro aras?nda de?i?iyor. ?stanbul’un en g?zde b?lgelerinden B?y?k ?aml?ca’da yer alacak proje, saydam evler konseptine sahip.
T?rkiye’nin ?nemli mimarlar?ndan Murat Tabanl?o?lu ve Melkan G?rsel imzas?n? ta??yor. Proje, ?a?da? teknolojinin kullan?ld??? geli?mi? altyap? ile desteklenecek. Yerle?im planlar? konutlarda ge?i?kenlik ve esneklik sa?layacak.
Tamam? ile cam cephesi ve y?ksek tavanlar? ile ayd?nl?k ve ferah bir ortam sa?layacak. Ye?il ile i? i?e ge?ecek projede sakinler, ye?ilin ve mavinin keyfini s?recekler. ?a?da? ve geleneksel T?rk mimarisinin sentezinden olu?acak proje, bireysel isteklere g?re dizayn edilebilecek. Proje ketin en y?ksek tepesinde konumlanacak. Projede; 198 m2 kapal? alan ve 122 m2 terasl? d?rtl? dubleks, 385 m2 kapal? alan ve 247 m2’lik terasl? ikili dubleks veya konutun tamam?na sahip olmak isteyenler i?in 782 m2 kapal? alan ve 318 m2’lik terasl? konut tipleri mevcut. Ki?iye ?zel dizayn edilecek bah?e ve ?st dubleksiyle do?an?n i?inde bir ya?am alan? sunan ?a?da? konut projesi, ev sahiplerinin isteklerine g?re dekore edilecek. 2010 y?l? sonunda in?as?na ba?lanacak Koza Koru ?aml?ca projesinin, 2012 Ekim ay?nda tamamlanmas? planlan?yor.

Parkone’da y?zde 10 pe?inatla

Yap?mc? firma: Mita? Gayrimenkul
Lokasyon: Sar?yer-Uskumsuk?y
Daire say?s?: 84
Konut alanlar?: 189 - 223 metrekare
Fiyat aral???: 359 bin - 772 bin dolar
Teslim tarihi: Aral?k 2012


Zekeriyak?y Uskumruk?y’de in?a edilen Parkone projesi toplam 30 d?n?m alana kuruluyor. Projenin in?aat alan? ise 10.500 metrekare. ?n?aat?na Aral?k ay?nda ba?lanacak olan Parkone, 24 ayda teslim edilecek. Parkone projesinde 14 tripleks villa, 15 bah?e dubleksi, 15 ?at? dublekssi olmak ?zere 44 villa bulunuyor.
Bah?e dublekslerinde minimum metrekare 205, maksimum metrekare ise 253. ?at? dublekslerinin alanlar? 189 ile 229, tripleks villalar?n alanlar? 279 ile 292 metrekare aras?nda de?i?iyor. Parkone Zekeriyak?y’de tripleks villalar 600 bin dolar ila 772 bin dolara, bah?e dubleksleri 428 bin dolar ila 530 bin dolara, ?at? dubleksleri ise 359 bin dolar ila 535 bin dolara sat?l?yor. Parkone projesinde minimum y?zde 10 pe?inat isteniyor. Metrekare ortalama sat?? fiyat?n?n 2.250 dolar oldu?u projeden ev almak isteyenlere Denizbank 60 ay vadede y?zde 0,78 faiz uyguluyor.
?
Mimari a??dan b?lgenin en farkl? projeleri aras?nda yer alacak olan Parkone’?n 12 bin metrekareye yay?lan sosyal tesislerinde y?zme havuzu, hamam, sauna, yoga-pilates st?dyosu, GYM, ?ocuk oyun kul?b?,tenis kortu, cafe-restaurant yer alacak.


Elite City’de 1+1’ler 171 bin TL’ye sat?l?yor

Yap?mc? firma: ?ua ?n?aat
Lokasyon: Halkal?-Atakent
Daire say?s?: 600
Daire b?y?kl?kleri: 61-174 metrekare
Fiyat aral???: 171 bin - 429 bin TL
Teslim tarihi: Aral?k 2012


?ua ?n?aat ve Emlak GYO Has?lat Payla??m? Projesi olan Elite City’nin 170 milyon TL de?eri bulunuyor. Projedeki daireler 61–190 metrekare aras? b?y?kl?kte olacak ve metrekaresi 2 bin TL’den ba?layan fiyatlarla sat?lacak. Mimar Adnan Kazmao?lu’nun mimari tasar?m?n? yapt??? Elite City’de, 4, 8, 20 ve 30 katl? 4 bina ile toplam 600 daire bulunuyor. G?ne? ve y?n hesab? ?zenle tasarlanan projede dairelerin g?ne? ?????ndan maksimum oranda istifade etmesi sa?lan?yor. 61, 81 ve 100 metrekare b?y?kl?kteki 1+1 dairelerin fiyatlar? 171 bin TL ila 253 bin TL aras?nda, 110-132 metrekare aras? b?y?kl?kteki 2+1’lerin fiyat? 252 bin TL ila 316 bin TL aras?nda, 162, 164 ve 174 metrekare b?y?kl?klerdeki 3+1’ler ise 381 bin TL ila 429 bin TL aras?nda de?i?iyor. Bununla beraber projedeki 2 + 1 ve 3 + 1 dairelerde, hemen her dairenin mutfak cephelerinde kendilerine ?zel bir de k?? bah?esi bulunuyor. ?ua ?n?aat, Vak?fbank ve ING bankalar?yla birlikte olu?turdu?u finansman modeliyle 10 y?la kadar taksit imkan? sa?l?yor. Ayr?ca daireler i?in talep edilen pe?inat Nisan 2011’de ?deniyor. Ayr?ca Elite City’nin 1 y?l i?erisinde en az y?zde 25, 2 y?l i?erisinde ise y?zde 60 kazand?racak bir yat?r?m olaca?? ?n g?r?l?yor. Atakent’te in?a edilen Elite City projesi, Atat?rk Havaalan?’na, iki tam te?ekk?ll? hastaneye, metro ??k???na mesafesi, b?lgede bulunan 18 ilk??retim okulu ve d?rt ?niversite kamp?slerine ula??m sa?lanabiliyor. Elite City, y?r?y?? ve bisiklet parkurlar?, dinlenme alanlar? ve ?ocuk oyun b?l?mleri de sunuyor. Ayr?ca projede, kapal? y?zme havuzu, spor salonu, T?rk hamam?, sauna, buhar odas? ve vitamin bardan olu?an kapal? sosyal tesis de bulunuyor. A??k alana konumland?r?lm?? y?zme havuzu, ?ocuk havuzu, tenis, basketbol ve voleybol sahalar? ile, ?ocuklar i?in Kids Club ad?nda bir de kre? bulunuyor. Elite City’de eczane, market, kuru temizleme, pastane, kuaf?r gibi g?nl?k ya?amda ihtiya? duyulacak her t?rl? al??veri? birimi, site i?erisinde ?zel bir b?l?mde yer al?yor. Elite City’de bulunan 24 saat g?venlik ve kameral? sistemle izleme, siteye kontroll? giri? ??k??, estetik ve g?venlikli site duvar?, interkom sistemi ve yang?n alarm? konforu g?venlikle bulu?turuyor. Elite City’de ev i?erisindeki konforu g?venlik donan?m?yla da birle?tiren sistem, ev sahiplerinin site i?erisinde alanlar? da interkom sistemiyle izlemelerini, b?ylelikle ?ocuklar?n? oyun oynarken, ?ocuk havuzunda y?zerken evlerinden takip etmelerini de sa?l?yor.
?


Dumankaya Flex’te 84 bin TL’ye

Yap?mc? firma: Dumankaya ?n?aat
Lokasyon: Kurtk?y
Daire say?s?: 376
Daire b?y?kl?kleri: 40 - 154 metrekare
Fiyat aral???: 84 bin- 370 bin TL
Teslim tarihi: A?ustos 2013


Dumankaya Flex Kurtk?y, Dumankaya’n?n en yeni projesi. Dumankaya Flex’te 137 adet ve toplam 6 de?i?ik tipte st?dyo bulunuyor. Alanlar? 40 ile 66 metrekare aras?nda de?i?iyor. Alanlar? 60 ile 86 metrekare aras?nda de?i?en 1+1’ler 190 adet ve 9 farkl? tipte. 90 ila 154 metrekarelik 2+1’ler ise projedeki konut say?s?n?n y?zde 13’?n? olu?turuyor. 6 farkl? tipte in?a edilen 2+1’ler toplam 49 adet. Pendik Kurtk?y’de in?a edilecek olan Dumankaya Flex projesi Trend, Trend Ekstra, Konsept ?stanbul, Dumankaya Minimal ve Dumankaya Cadde projelerine yak?n mesafede bulunacak. Dumankaya Flex’te konutlar home office kullan?m?na uygun ak?ll? kat planlar? ile g?n?m?z trendlerinde optimum kullan?m alanlar? olu?turuluyor. Home Office konutlar optimum zevke hitap edecek ?ekilde standart dekorasyonlu olarak teslim edilecek. Toplam 10.130 metrekare alana in?a edilen Dumankaya Flex projesinin in?aat alan? ise 38 bin 487 metrekare. Proje 4 ila 8 katl? 3 bloktan meydana geliyor. Toplam 376 adet konut, 7 adet ma?aza bulunuyor. Dumankaya Flex’in sosyal donat? alanlar? aras?nda lobi alan?, resepsiyon, toplant? odalar?, restoran, kafeterya, 150 metrekare a??k y?zme havuzu bulunuyor. Sitenin genel ?zellikleri aras?nda 24 saat g?venlik hizmeti, 20 ara?l?k a??k, 219 ara?l?k kapal? otopark bulunuyor. Dumankaya Flex Kurtk?y projesinde home office konutlar ile i? ve ev ya?am? birle?tiriliyor. Projede Dumankaya “Pusula Business Card” ile ak?ll? ya?am konsepti sunuluyor. Dumankaya Flex’te 40 metrekare st?dyolar 84 bin TL’ye, 66 metrekare st?dyolar 147 bin TL’ye, 61 metrekare 1+1’ler 128 bin TL’ye, 71 metrekare 1+1’ler 154 bin TL’ye, alanlar? 90 ile 154 metrekare aras?nda de?i?en 2+1 konutlar?n fiyatlar? 185 bin TL’den ba?l?yor, 370 bin TL’ye kadar y?kseliyor. S?f?r pe?inatla vade uygulanan projede 120 ay vadede ayl?k taksitler 728 TL’den ba?l?yor.Dumankaya Flex Kurtk?y, geli?mi? ?lkelerde depreme kar?? kullan?lan en g?venilir in?aat tekniklerinden bir tanesi olan ‘radye temel ?zerine konvansiyonel in?aat sistemi ’ uygulanarak yap?lacak. 2011 y?l?n?n Mart ay?nda in?aat?na ba?lanacak olan Dumankaya Flex projesinde konutlar?n teslim tarihi 2013 y?l?n?n A?ustos ay? olarak belirlendi. Ayr?ca konut teslimlerinden sonra peyzaj ?al??malar? da 6 ay s?recek. Flex Kurtk?y; TEM ve E-5 karayollar? aras?nda bulunuyor. TEM Kurtk?y gi?elerine 2 km, Sabiha G?k?en Havaalan?na da 2 km mesafede. ?ETT otob?s dura?? ve minib?s ge?i? hatlar?na kom?u bir noktada. Toplu ta??ma ara?lar? ile Kad?k?y’den 4 Levent’e kadar ula??m imkan? bulunuyor. Ayn? zamanda Pendik H?zl? Feribot ve Deniz Otob?s? ?skeleleri ile ?stanbul’un de?i?ik noktalar?na ula??labiliyor.

Ak&Nmerkez’de 39 bin TL’ye konut f?rsat?

Yap?mc? firma: ?zyurtlar ?n?aat
Yer: Esenyurt
Daire say?s?: 962
Daire b?y?kl?kleri: 40 - 165 metrekare
Fiyat aral???: 84 bin- 370 bin TL
Teslim: Aral?k 2012


?zyurtlar ?n?aat’?n ilk karma projesi olan Ak&Nmerkez, 962 konut ile 173 ma?aza ve d?kkandan olu?uyor. Ak&Nmerkez’de 1+0 dairelerin fiyat? 39 bin TL’den ba?larken, 162 metrekare 3+1 dairelerin fiyat? 189 bin TL’ye kadar ??k?yor. ?zyurtlar ?n?aat’?n ilk karma projesi olan Ak&Nmerkez, 962 konut ve 173 ticari birimden olu?uyor. Projedeki 140 adet 1+0, st?dyo dairelerin fiyat? 39 bin TL. Projedeki 140 adet 66 metrekarelik 1+1 dairelerin fiyat? 69 bin TL ile 79 bin TL aras?nda de?i?iyor. 390 adet 2+1 dairelerin 128 metrekare ve 136 metrekarelik se?eneklerinin yan? s?ra, 140 metrekarelik de balkonlu tipi bulunuyor ve fiyatlar? 129 bin TL ile 139 bin TL aras?nda de?i?iyor. ?zyurtlar’?n di?er projelerinde oldu?u gibi, Ak&Nmerkez’de de 3+1 daireler s?n?rl? say?da, 74 adet in?a edilecek. 162 metrekare b?y?kl???ndeki 3+1 daireler 179 bin ve 189 bin TL’den sat?l?rken, 165 metrekare b?y?kl???ndeki dairenin fiyat?ysa 184 bin TL. Ak?n Holding’le birlikte has?lat payla??m? y?ntemiyle yap?lacak olan Ak&Nmerkez, 19 katl? alt? bloktan olu?uyor ve 24 ayda teslim edilmesi planlan?yor. Ak&NMerkez’de 60 ay bankas?z ve kefilsiz vade yap?l?yor.
Ak&Nmerkez’de 74 adet 3+1 bulunuyor. 162 metrekare b?y?kl???ndeki 3+1 daireler 179 bin ve 189 bin liradan sat?l?rken, 165 metrekare b?y?kl???ndeki dairenin fiyat?ysa 184 bin lira. Ak&NMerkez’de st?dyo tipi konutlar d???nda t?m konutlara vade uygulamas? yap?l?yor. 1+1’ler i?in minimum 17 bin TL pe?inat ?deniyor. 60 ay vadede ayl?k taksitleri 1.125 TL’den ba?l?yor. 24 katl? 6 bloktan olu?acak olan projenin toplam arsa alan? 32 bin metrekare, in?aat alan? ise 211 bin metrekare. Projenin sadece in?aat maliyeti 150 milyon TL’yi bulacak.
Ak&NMerkez projesinin ?ar?? b?l?m?nde yer alan ma?azalar?n alanlar? 10 ile 1805 metrekare aras?nda de?i?iyor. Fiyatlar ise 112 bin TL’den 5 milyon 950 bin TL’den kadar ??k?yor.


Nef’ten 24 odal? 1+1 konsepti

Yap?mc? firma: Timur Gayrimenkul
Yer: Hali?
Daire say?s?: 962
Daire b?y?kl?kleri: 75 - 112 metrekare
Fiyat aral???: 244 bin- 449 bin TL
Teslim: May?s 2013


Nef ?ki Hali?, d?nyan?n en y?ksek binas? ve ?kiz Kuleler’in yerine yap?lan One World Trade Center’?n mimar? Som taraf?ndan in?a edilecek. Nef ?ki serisinin ilk projesi Nef ?ki Hali? Projesi’nin sat???na, 2 Aral?k 2010 itibariyle ba?land?. Projenin son kullan?c? hedef kitlesi, ?ocuklu veya yeni evli aileler ile gen? profesyoneller. Proje, 6 metre tavan y?ksekli?ine sahip, 1+1 ve 2+1 loft dairelerden olu?uyor. Nef ?ki projesi ?? adet konut kulesinden, bir adet de ofis kulesinden olu?uyor. ?lk kulenin tamam? 4 g?nde sat?ld?. ?kinci ve ???nc? kulede 75 ile 112 metrekarelik konutlar bulunuyor.

?n?aat?na 2011 y?l?n?n May?s ay?nda ba?lanacak olan proje 2013 y?l?n?n May?s ay?nda da tamamlanacak ve konutlar sahiplerine teslim edilecek. Projenin toplam ciro b?y?kl??? 91 milyon dolar olarak belirlendi. Nef ?ki Hali?, 6 metre tavan y?ksekli?ine sahip, 1+1 ve 2+1 loft dairelerden olu?uyor ve sat?? fiyatlar? 244 bin TL ile 449 bin TL aras?nda de?i?iyor. Metrekare birim fiyatlar? ise 3. 200 TL ile 3.700 TL aras?nda.1+1 loft daireler 244 bin TL ila 318 bin TL’ye, 2+1 loft daireler 371 bin TL ile 449 bin TL aras?nda farkl?l?k g?steren fiyatlarla sat?l?yor. 1+1’ler 75 metrekare, 2+1’ler ise 106 ila 112 metrekare olarak planland?. ?demelerin y?zde 2.5’i pe?in yap?l?yor. Teslim tarihinde y?zde 22.5 ara ?deme yap?l?yor. Kalan bakiye 60 ay y?zde 0.59, 120 ay y?zde 0.69 faiz oranlar?yla kredilendiriliyor. Pe?inatlar 6.100 TL’den ba?l?yor.

Projenin ?ne ??kan y?n?, “Foldhome” denilen bir sistem. Bu sisteme g?re, 1+1 bir ev ald???n?zda asl?nda 24 odal? bir eve ait b?t?n imkanlardan yararlan?yorsunuz. Bir evin i?ine s??amayacak odalar yaratan Foldhome sisteminin temel amac?, evinize s??mayacak t?m odalar?n katlanarak evinize dahil edilmesini sa?lamak. B?ylelikle istedi?iniz hizmetten yararlan?yor, istemediklerinizi b?rakabiliyorsunuz. Al???lm?? sosyal tesislerden tamamen farkl? olan ve ki?iye ?zel kullan?m alanlar?ndan olu?an Foldhome’un en ?nemli ?zelliklerinden biri de, ‘kullan-?de sistemi’. Bu sistemle, kullan?lmayan bir alan i?in dairelerden ayr? bir ?cret al?nm?yor ya da aidata eklenmiyor. Daire sakinlerine da??t?lacak, ki?iye ?zel tan?mlanan kartlar sayesinde, 5-15 TL aras?nda bir kullan-?de sistemle foldhome odalar?na giri? yap?labilecek ve sakinler odalar? kendi ?zel alanlar? gibi kullanabilecekler.

Foldhome sistemi i?inde toplam 24 adet sosyal alan bulunuyor. Misafir odas?, toplant? odas? ve a??khava davet alan? gibi al???lm?? ortamlar?n yan?nda, “Gusto Room” isimli puro ve ?arap tutkunlar?na ?zel odalar, parti ve karaoke odas? ve 20 ki?ilik ?zel sinema salonu da bulunuyor. Ayr?ca sanat ve spor etkinlikleri i?in ?zel odalar da kullan?labiliyor; ses yal?t?ml? m?zik odas?, Playstation odas?, sanat at?lyesi, mini basket sahas?, mini hal? saha, stres atmak i?in kullan?labilecek trambolin odas?, yapay kayak pisti, ?zel fitness salonu ve ki?isel geli?im st?dyosu gibi… A??k alanlarda yap?lan etkinlikler i?in de ?zel alanlar bulunuyor. Bunlar?n aras?nda teras bah?e, a??khava sinemas?, ?at?daki bah?e ve barbek? alan?, terasta bulunan jakuzi ve hatta g?ky?z? g?zlem evi de var. K?pe?i olan sakinler i?in d???n?len Pet Consultant hizmetinde de, k?pe?ini gezdirmeye vakti olmayanlara ve tatile giderken k?pe?ini emanet edecek yer bulamayanlara ?zel hizmet veriliyor. Bunlar?n yan? s?ra ilk yard?m odas? ve Vespa kiralama hizmeti de sunuluyor. Taksim ve Mecidiyek?y’e 5 kilometre, Levent’e 7 kilometre, E5 otoyoluna 1 kilometre, Tem ba?lant? yoluna 150 metre mesafede konumland?r?lan NEF ?K? Hali?, metrob?s istasyonuna 1100 metre uzakl?kta ve ?n?nde metro istasyonu bulunuyor.


?
Hali?’e Japon evleri geliyor

Yap?mc? firma: K?l?? ?n?aat
Yer: Hali?
Daire say?s?: 41
Daire b?y?kl?kleri: 25 – 99 metrekare
Fiyat aral???: 99 bin- 420 bin TL
Teslim: Aral?k 2011


Konak Mimarl?k Mimar Erol ?aliko?lu imzas? ile hayat bulan Japon Evleri, Japon konseptine uygun nitelikte, fonksiyonel ve teknolojik, k???k ama i?levsel yap?lar olarak in?a ediliyor. Bahariye Adalar?’n?n tam kar??s?nda yer alan projenin ilgi ?ekici y?nlerinden biri de, Hali?’le aras?nda hi? bir yap? bulunmamas?. K?l?? ?n?aat’?n Genel M?d?r Yard?mc?s? ?n?aat Y?ksek M?hendisi Osman Demir, proje ile ilgili; “T?rkiye’de ilk kez K?l?? ?n?aat olarak Japon konut ya?am tarz? ve mimarisini bu proje ile T?rkiye’ye ta??yoruz. Projede as?l ama?, ki?ilerin k???k evlerde b?y?k ev konforuyla ya?ayabilmelerini sa?lamak. Japon mimarisinden ayr?nt?lar? da projelerimizde g?rmek m?mk?n. Japon Evleri Hali? projemizin d???nda, ayn? konsepte bir?ok projeyi hayata ge?irmeyi hedefliyoruz. Projemiz ve ismimiz tescillidir. Ayn? marka ile ilerleyerek, T?rkiye’de T?rk-Japon sentezinin ya?and???, tercih edilen projeler yapmaya devam edece?iz” dedi. Home-office ve d?kkan se?eneklerinden olu?an Japon Evleri’nde 1+0, 1+1 ve 2+1 olmak ?zere farkl? alternatifler yer al?yor. 41 home-office dairenin b?y?kl?kleri, 25 ile 99 metrekare aras?nda de?i?iyor. Metrekare birim fiyat?n?n 4 bin TL oldu?u Japon Evler’de fiyatlar 99 bin TL’den ba?l?yor, 420 bin TL’ye kadar y?kseliyor. Y?zde 50 pe?inatla y?ll?k y?zde 6 vade fark?yla 12 aya kadar vade yap?l?yor. Toplam 600 metrekare alanda kurulu olan, zemin ve 7 kattan olu?an Japon Evleri’nde; 1 adet d?rd?nc? katta m?stakil giri?i olan terasl? i?yeri ve 6 adet depo dahil, 100-220 metrekare aras? de?i?en b?y?kl?kte depolu d?kkanlar yer al?yor. Sahil band?n?n sundu?u sportif ve sosyal imkanlardan yararlanma imkan? sunan Japon Evleri’nde, kapal? havuz, sauna, spor salonu ve mini bar gibi bir?ok sosyal alan yer al?rken, d?kkanlar?n depolar? da olduk?a b?y?k. Hali? S?tl?ce mevkiinde, sahil band?na paralel bir alanda bulunan Japon Evleri, ?stanbul Kongre Merkezi’nin yan?nda, Miniat?rk ve Hilton Oteli’ne y?r?me mesafesinde yer al?yor. Ayr?ca proje, yeni yap?lan t?nel yoluyla ?i?li’ye 5 dakika, Taksim ve Be?ikta?’a ise 8 dakika uzakl?kta bulunuyor. Aral?k ay?nda sat??a ??kan projenin, 2011 y?l? sonunda teslim edilmesi planlan?yor.
?

Esenyurt’ta 719 TL taksitle

Yap?mc? firma: Ucra ?n?aat
Yer: Esenyurt
Daire say?s?: 2.500
Daire b?y?kl?kleri: 63 – 160 metrekare
Fiyat aral???: 75 bin- 255 bin TL
Teslim: Aral?k 2012

Ukra ?n?aat’?n yeni projesi Ukracity, Necati ?a?maz’?n rol ald??? reklam filmiyle dikkatleri ?zerine toplad?. Esenyurt ve Beylikd?z?’nin tam ortas?nda in?a edilecek olan Ukracity projesinde alanlar? 63 ile 75 metrekare aras?nda de?i?en 1+1 konutlar?n fiyatlar? 75 bin TL’den ba?l?yor, 114 bin TL’ye kadar y?kseliyor. Alanlar? 113 ile 124 metrekare aras?nda de?i?en 2+1’ler 135 bin TL ila 165 bin TL’ye, alanlar? 160 metrekare olan 3+1’ler ise 211 bin TL ila 255 bin TL’ye sat?l?yor. Metrekare birim fiyatlar? 1.250 TL ile 1.600 TL aras?nda de?i?iyor. Ukracity projesinde firma b?nyesinde y?zde 0,59 faizle 60 aya kadar vade uygulan?yor. Bankalardan ise 120 ay y?zde 0,77 faizle kredi kullan?labiliyor. Pe?inat olarak en az konut bedelinin y?zde 25’i ?deniyor. Pe?inatlar 18. 750 TL’den, ayl?k taksitler ise 719 TL’den ba?l?yor. Hafriyat ?al??malar?n?n yap?ld??? Ukracity’de temelin Aral?k ay? i?erisinde at?lmas? bekleniyor. Konut teslimlerinin ise 2012 y?l?n?n Aral?k ay?nda yap?lmas? planlan?yor. Toplam 45 bin metrekare alan ?zerine in?a edilecek olan Ukracity’nin in?aat alan? ise 100 bin metrekare. Proje 32, 35, 36 ve 40 katl? 7 bloktan meydana geliyor. Toplam 2.500 konut ve 40 adet i?yeri bulunuyor. Y?zde 85’i ye?il alana ayr?lan Ukra City’nin sosyal alanlar?nda kapal? ve a??k y?zme havuzlar?, fitness, aerobik-yoga salonu, sauna, T?rk hamam?, spor sahalar?, ko?u ve bisiklet parkurlar?, kamelyal? botanik bah?eleri, ?ocuk oyun alanlar?, market ve oyun alanlar? yer al?yor.


G?lmahal Evleri’nde 1 milyon 550 bin Euro’ya!

Yap?mc? firma: Yal??nlar Group
Yer: B?y?k?ekmece
Daire say?s?: 38
Daire b?y?kl?kleri: 720 metrekare
Fiyat aral???: 1 milyon 350 bin- 1 milyon 550 bin euro
Teslim: Aral?k 2012

Yal??nlar Group, B?y?k?ekmece G?l? k?y?s?nda, g?l ile bulu?tu?u ?ok ?zel bir noktada, yemye?il bir arazi ?zerinde konumlanan “G?lmahal” projesi, 92 bin 470 metrekarelik bir alana konumlanan 38 villadan olu?uyor. Dara K?rm?z?toprak ve G?khan Avc?o?lu imzas?n? ta??yan G?lmahal projesi, ?evre dostu ve enerji tasarrufu sa?layan uygulamalar? ile s?rd?r?lebilir bir proje olarak ?n plana ??k?yor.
G?lmahal Evleri’nde alanlar? ortalama 720 metrekare olan villalar?n fiyatlar? 1 milyon 350 bin Euro’dan ba?l?yor, 1 milyon 550 bin Euro’ya kadar y?kseliyor...
G?l manzaras?n? en g?zel a??dan g?recek ?ekilde konumlanan villalar, T?rkiye’nin en ?nl? tasar?mc?lar?n?n hayal g?c? ile ?ekillenen 3 farkl? mimariden olu?uyor. Her villan?n net 1150 ila 2100 metrekarelik arsa ?zerine in?a edildi?i projede, t?m malzeme ve ekipmanlar i?in 1.s?n?f kalitede markalar se?ildi ve bu malzemelerin s?rd?r?lebilirlik esaslar? dikkate al?nd?.
G?lmahal, s?rd?r?lebilir bir gelecek i?in do?al kaynaklar?n ak?ll?ca kullan?ld???, d???k karbon sal?m?, enerji verimlili?i, yenilenebilir kaynaklar, ?s? tasarrufu ve geri d?n???m gibi unsurlar g?z ?n?nde bulundurularak, ye?il yap? teknolojilerinin son imkanlar?yla tasarland?.
??e e?imli ?zel tasar?m ?at?lar?n sayesinde, ya?mur sular? i? bah?eden dev sarn?ca toplan?yor. Toplanan sular, ar?t?ld?ktan sonra yeniden kullan?ma veriliyor ve su giderlerinde y?lda % 40 ila 60 tasarruf sa?lan?yor. Projede bulunan r?zgar t?rbini sayesinde, kendi elektri?ini kendi ?reten G?lmahal’de, elektrik giderlerinde y?lda % 15 ila 30 tasarruf elde ediliyor.
Do?algaz?n yang?n, patlama, zehirlenme tehlikelerinin yan? s?ra ?evreye verdi?i zararlar? ?nlemek amac? ile do?algaz yerine elektri?in kullan?ld??? projede, hem zeminden ?s?tma hem de ?flemeli merkezi klima sistemi yer al?yor. Bu sayede ilave olarak %18 enerji tasarrufu sa?lan?yor. Bununla birlikte villalarda bulunan ?at?dan bodrum kata kadar inen i? bah?enin ayd?nl???, t?m villan?n i?ine yay?larak elektrik tasarrufuna olanak tan?yor.
Cephede, ?at?da, temelde, do?rama ve camlarda kullan?lan hesaplanm?? izolasyonu ile ilave % 20 civar?nda enerji tasarrufu sa?layan G?lmahal’de t?m villa ve ortak alanlar?n elektrik sistemleri de tasarruf ve ihtiya? hesaplar? yap?larak tasarland?.
?n?aat?n hafriyat? yap?l?rken topra?? araziden ??karmadan tekrar kullan?lmak ?zere G?lmahal s?n?rlar? i?inde depoland??? projede, arsan?n kaliteli tar?m topra?? peyzajda kullan?larak ?evreye duyarl? davran?lmaktad?r. Bununla birlikte projede do?al yap?ya uygun olarak olu?turulan g?letler, ?e?itli bal?k, ku? gibi ekolojik yap?ya uygun canl?larla zenginle?tirilerek G?lmahal’e renk kat?yor. G?lmahal’deki villalar?n dekorasyonunda yepyeni bir ayr?cal?k yaratan en ?nemli ?zelliklerden biri de villan?n her noktas?n?n ayd?nl?k almas?n? sa?layan bir i? bah?e bulunmas?. Villalar, i? bah?e sayesinde en ?st kattan hobi alan? olarak kullan?labilen bodrum kata kadar inerek, bodrum kat?n dahi g?n ?????ndan yararlanmas?n? ve ayd?nl?k olmas?n? sa?l?yor. B?ylelikle enerji tasarrufunda da yararlan?l?yor.
Salon, mutfak, ?al??ma ve yemek odas? gibi ya?ayan alanlar?n zemin katta konumland?r?ld??? villalar, bah?e ve havuza a??lan d?z giri?leriyle kullan?mda b?y?k kolayl?k sa?l?yor. Bat? g?ne?iyle ayd?nlanan y?ksek tavanl? salondan, boydan boya uzanan geni? pencereler, g?l, havuz ve bah?e manzaras? villalardaki b?kl?ml? camlar ile panoramik olarak seyredilebiliyor. Villalar?n bat? g?ne?ine bakan cephesinde bulunan motorlu g?ne? k?r?c?lar ise, i?eri giren ????? istedi?iniz gibi ayarlaman?za olanak tan?yor.
Villalar?n bodrum kat?nda ise, iki ki?ilik hizmetli odas?, ?ama??r odas?, kazan dairesi ve her villa sahibinin kendi istek ve zevkine g?re bi?imlendirebilece?i yakla??k 120 – 135 m?’lik hobi odas? yer al?yor. T?m bunlarla birlikte villalarda iste?e ba?l? olarak asans?r ve k?? bah?esi, g?ne? k?r?c?, mobilya, ???kl? asma tavan, panjur se?enekleri de sunuluyor.
T?m villalar?n dekorasyonu 1.kalite malzemelerden yap?lm?? olarak teslim ediliyor. Spor ve ?ocuk oyun alanlar?na b?y?k ?nem verilen projede; 4 tenis kortlu, 1 voleybol, 1 basketbol sahas? ve 1 ?ocuk park? alan? da buluyor.

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: