Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

Satış Vaadi Sözleşmeleri Kaç Yıl Geçerli?

Etiketler: |

Ülkemizde başta konut satış olmak üzere; bir çok taşınmaz satışı “satış vaadi sözleşmesi” yapılarak gerçekleştirilmektedir. Bu sözleşmelerde “zamanaşımı”, sözleşmeye bağlı hak iddia etme süresi kaç yıl?


Daha önceki bir yazımda taşınmazlar, özel olarak “konut” lar ile ilgili olarak imzalanan “satış vaadi sözleşmeleri” nde nelere dikkat edilmesi gerektiğine değinmiştim. (Bkz: “Satış Vaadi Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 5 Püf Nokta” başlıklı yazı.)

Ancak, o yazıda değinilmeyen önemli bir ayrıntı; müteahhit şirket veya arsa sahibinden “satış vaadi sözleşmesi” ile satın alınan bir taşınmaz ile ilgili hukuki açıdan sözleşmeye dayalı hak iddiasının ne kadar bir süre içerisinde kullanılması gerektiği idi. ( Bu süreye hukuk tekniğinde “zamanaşımı” diyoruz.) “Zamanaşımı” süresinin dolması halinde, sözleşmeye bağlı hakkın dava yolu ile talep edilmesi mümkün olmayacağından bu hususa özel olarak dikkat edilmelidir.

Gerek Borçlar Kanunu, gerekse de diğer özel kanunlarda “satış vaadi sözleşmeleri” ile ilgili olarak özel bir zamanaşımı süresi öngörülmemiştir.Bu nedenle, Borçlar Kanunu 125 nci maddesindeki 10 yıllık süre bu tür sözleşmeler içinde geçerlidir. Zamanaşımı; kural olarak; sözleşmenin düzenlendiği tarihte başlar. Yasal durum bu olmakla beraber, yüksek mahkeme içtihatlarında zamanaşımı süresinin vaad alacaklısı ( konut veya arsa alıcısı vs) lehine uzatıldığı dikkat çekmektedir.

Ayrıca, bir kısım hukukçular “satış vaadi sözleşmesi” ne dayalı olarak açılacak “tapu iptal tescil” davasında “zamanaşımı” süresi olmadığını ileri sürmektedirler. Zamanaşımı süresinin sadece sözleşmeye bağlı parasal-mali nitelikli hakların iadesi çerçevesinde söz konusu olacağını ileri sürmektedir.

Sonuç: Teknik ayrıntı ve detaylar bir tarafa bırakılırsa, satış vaadi sözleşmesi yaparak bir konut vs. nitelikte bir taşınmaz satın aldığınızda, satıcıdan tapu alamadıysanız; size tavsiyem; sözleşmenin düzenleme tarihinden itibaren en geç 10 yıllık sürede yasal haklarınızı kullanmanızdır.

Av. Mehmet Parlak
mehmetparlak-emlakkulisi.com

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: