Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

Konut almak isteyenler için temel hukuk bilgileri!

Etiketler: |

Konut sahibi olma arzu ve gerekliliği; herkesin öncelikli ve meşru talepleri arasındadır. Özellikle; ülkemizde; piyasadaki konut arzı sıkıntısı ve düşük gelirli nüfus fazlalığı ile birlikte düşünüldüğünde; konut edinmek isteyen insanlar, hukuksal bilgi eksikliği nedeni ile hayatları boyunca telafi etmeleri imkansız ekonomik zarara uğrayabilmektedirler.Bu nedenle, konut satın alırken dikkat edilmesi gereken asgari hukuki koşullar bulunmaktadır.

1)Kat İrtifakı Kurulmuş Binalara Ait Konut Alımında Dikkat Edilmesi Gereken Konular:
Konut satın almak isteyen bir kişi, öncelikle; konutun bulunduğu yer Tapu Müdürlüğü'ne giderek; tapu kayıtları alenidir ve tüm vatandaşların sözlü - yazılı bilgi başvurularına açıktır; satın alacakları konutun ada, parsel numarasını belirtip, konutun tapu kaydı üzerinde ipotek, haciz, irtifak hakları (intifa,sükna vb) vs şeklinde konutun kullanmasını sınırlayan bir durumun bulunup bulunmadığını öğrenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, satın alınan konutu bir başkasının borcu nedeni ile kaybetmek başta olmak üzere, konutun kullanımını sınırlayan birçok sorunla karşılaşma ihtimali söz konusu olacaktır.


2) Kat İrtifakı Kurulmamış Binalara Ait Konut Alımında Dikkat Edilmesi Gereken Konular:
Bazı hallerde düşük fiyatla konut almak düşüncesi ile, kat irtifakı dahi kurulamamış, genelde, yüklenici-müteahhit hissesine düşen konutlar, adi yazılı protokolle satın alınmaktadır. Bu tür bir durumda, Tapu Müdürlüğüne gidiliğinde, satın alınan daireye(örnek 9 nolu daire) hiçbir şekilde rastlanılamayacaktır. Zira, anılan ada,parselde kat irtifakı bulunmadığı için; sadece arsa olarak kayıt bulunacaktır. Bu halde, konut alıcısının yüksek oranda parasını risk altına sokmamak için, konut alımını nasıl bir hukuki belge ile gerçekleştireceği vs konularda kesinlikle profesyonel yardım alması gerekmektedir.


3) Kat irtifakı Kurulmuş Olmasına Rağmen Kat Mülkiyetine Konu Edilmemiş Binalara Ait Konut Alımında Dikkat Edilmesi Gereken Konular:


Ülkemizde, konut satın alan kişilerin en sık karşılaştığı sorunların başında, binaların neredeyse %70 inde kat mülkiyetine geçilememiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bu hususu, biraz daha doğrudan ifade etmek gerekir ise, ülkemizdeki konut tapularının büyük bir bölümü özellikle yeni inşa edilmiş binalarda, tapunun kat irtifak tapusu olmasıdır. Konut alıcıları, Tapu Müdürlüğünce kendisine malik olduğunu belgeleyen resmi senet olan tapu belgesi verilmiş olduğunda tüm sorunlarını çözdüklerini düşünmektedirler.
Bu halde yapılması gereken şey; binanın ''kat mülkiyeti'' ne geçip geçmediğini Tapu Müdürlüğünden sormaktır. Zira, Kat Mülkiyetine geçilebilmesi; ancak; ilgili Belediye' nin binaya ''iskan ruhsatı'' vermiş olması ile mümkün olabilmektedir. Bu husus dikkate alınmadığı takdirde, yapı müteahhitinin ''iskan ruhsatı'' alması için zorunlu olan SSK ,Vergi borçlarını ödemek başta olmak üzere, su, elektrik-doğalgaz aboneliği verilmemesi gibi birçok sorunla karşı karşıya kalınabilmektedir.


NOT: Bu ilk yazı. Hukuk dilinin sıkıcı ve hukukun iş -işlem yapmadaki engelleyici etkilerinin havasına sizleri hemencecik sokmuş olduğumu hissettim. Bu sitede; haftada asgari 2 defa, g.menkul-imar hukuku alanın en temel problemlerini paylaşmak, bu alandaki temel hukuk bilgilerini sizlerle paylaşmaktan başka bir niyetim yok. Gayrimenkul sahibi olmaktan korkmayınız ….


E-mail: mehmetparlak@emlakkulisi.com

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: