Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

Hacizli konutların satılması mümkün mü?

Etiketler: |

Üzerinde haciz bulunan bir taşınmaz sahibi tarafından satılabilir mi? Hacizli konut satın almanın riskleri neler? Tedbir ile haciz aynı hukuki kurumlar mı?


Sitedeki yazılarıma gelen mailler arasında en sık sorulan konulardan biri de bu: Hacizli bir konut satılabilir mi? Sitedeki köşemde hacizli konutlar ile ilgili bir kısım değinmelerim olmasına rağmen, doğrudan doğruya bu konuda bir makale yazmamıştım. Ancak, gelen soru sıklığı ve okuyucuların bir kısım hukuki kavramlardaki eksik bilgisi dikkate alındığında bu konuya özel olarak değinmek istiyorum.

1) İcra-İflas Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen haciz ise taşınmazın satışını engellemez. Kamu haczi ise taşınmazın satışını engeller.

İcra-İflas Kanunu çerçevesinde icra müdürlükleri aracılığı bir taşınmaza haciz konulmuş ise, bu haciz, taşınmazın tapuda devrini-satışını engellemez. Alıcı, taşınmazın haczi koyan alacaklının borcunun ödenmemesi sonucu icra yolu ile satılması riskine katlanmak şartı ile taşınmazı devralabilir. Ancak, “kamu haczi” denilen, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca taşınmaza Belediye, SSK; Vergi daireleri tarafından haciz konulmuş ise, bu haciz taşınmazın devir ve satışına engel bir nitelik taşır. Kamu haczinde, haciz kalkmadan veya haczi koyan devlet kurumunun izni olmadan taşınmazın devri mümkün değildir.

2) Tedbir ile haciz farklı hukuki kurumlar olup, üzerinde tedbir bulunan bir taşınmazın bir başkasına satışı mümkün değildir.

“Tedbir” ve “haciz” farklı hukuki düzenlemelerdir. Mailime gelen sorulardan bu iki kurumun kamuoyunda birbirine karıştırıldığı görülmektedir. Tedbir, bir dava esnasında davaya konu veya uyuşmazlığa ilişkin bir taşınmazın el değiştirmesini önlemek amaçlı olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve bir kısım özel kanunlarda öngörülmüş bir hukuki kurumdur. Tedbir kararları olayına özgü olarak çeşitli türlerde olmaktadır. Ancak, gayrimenkul uyuşmazlıklarında tedbir genellikle taşınmazın dava süresince dava dışı kişilere satılmasının engellenmesi amaçlı olarak mahkemelerce verilmektedir.

Mahkemelerce bu çerçeve içerisinde verilmiş bir tedbir kararı, taşınmazın satışını ve diğer mahiyetteki devirlerini kesin olarak engeller. Mahkemece verilmiş olan tedbir kararı tapu müdürlüklerine bildirilir. Bu bildirim üzerine gelen yazı tapu kütüğünün şerhler hanesine kaydedilir. Şerhler bölümündeki tedbir kaydını gören tapu memuru taşınmazın derini yapmamakla yükümlüdür.

Av. Mehmet Parlak

mehmetparlak @emlakkulisi.com

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: