Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

KEY paraları geri ödeniyor

Etiketler: |

Konut edindirme yardımı (KEY) hesaplarının hak sahiplerine ödenmesi için gerekli düzenleme yürürlüğe girdi. Hesaplar hak sahiplerine isteklerine göre nakit veya Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EGYO) hisse senedi olarak ödenecek.

0 Kasım 2007’ye kadar, hak sahiplerinin belirlenmesi için ilgili kuruluşlarda listeler oluşturulacak. Bu listeler üç ay içinde EGYO’ya gönderilecek. İlan sürecinin de tamamlanmasının ardından ödemeler 2008 yılı içinde gerçekleştirilecek.

Hak sahiplerinin konut edindirme yardımı ana para tutarlarının nemalandırılmasında; hesapların Bankaca takip edildiği 1 Ocak 1987 ila 29 Aralık 1999 tarihleri arasındaki dönem için Emlak Bankası’nın altı aylık vadeli mevduat faizi bileşik usulde uygulanacak. Hesapların Banka’dan EGYO’ya devredildiği 29 Aralık 1999 tarihinden, 30 Kasım 2007 tarihine kadar ise; EGYO’nun net aktif değerinin yüzde 60.96’sının, Emlak Bankası tarafından ayni sermaye olarak EGYO’ya devredilen taşınmazlar karşılığı 395 milyon 751 bin YTL’ye oranı esas alınarak nema hesaplanacak.

Hak sahiplerine ilişkin listeler, Resmi Gazete’de ilan edilecek. Ayrıca, hak sahipleri listesi, EGYO ya da TOKİ internet sayfasında da duyurulacak.

YA NAKİT YA DA HİSSE SENEDİ

Hak sahiplerine yapılacak nakit ödemeler ve hisse senedi devir işlemlerinin ödeme planı ve süresi ile diğer hususlar EGYO tarafından belirlenerek ilan edilecek. EGYO Hisse Senedi almayı tercih eden hak sahipleri hak sahibi listesi ilan tarihini takip eden ayın sonuna kadar Ziraat Bankası şubelerinden birine başvuracak.

Hak sahiplerine, talep etmeleri halinde, ödemeler nemasıyla birlikte nakit veya bildirdikleri tercihlerine göre, payları oranında EGYO Hisse Senedi verilmek suretiyle yapılacak.

Hak sahiplerince talep edilmesi halinde, karşılığının Hazine Müsteşarlığı tarafından EGYO'ya aktarılmasının ardından nemasıyla birlikte nakit olarak ödeme yapılacak.

Nakit olarak yapılacak ödemeler Ziraat Bankası şubeleri aracılığı ile toplu veya bireysel olarak yapılacak. Talep edilmesi halinde ödemelerde yardımı yatıran kurum veya kuruluş personeline toplu olarak kurumları aracılığıyla ödeme yapılacak. Bireysel ödemelerde hak sahiplerinin T.C. Kimlik No, Nüfus Cüzdanı, ehliyet veya pasaport ile Ziraat Bankası şubelerine başvurması gerekecek.

İTİRAZ SÜRESİ ÜÇ AY

Emlak Bankası’na iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde konut edindirme yardımında hak sahibi olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde konut edindirme yardımına ilişkin yasayla belirlenen kurum ve kuruluşlara başvurmaları gerekecek. Belgeler ve kamu kurumlarının kayıtlarıyla anlaşılması durumunda, başvuruyu izleyen iki aylık süre içinde Emlak Bankası’na bildirilecek.

İlan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazine’ye irat kaydedilecek.

Konut edindirme yardımına müstehak kişinin ölümü halinde, adına biriken ve kullanılmayan yardım nemasıyla birlikte, kanuni mirasçılarına veraset ilamının ibrazı ve varislerce dilekçeyle başvuru yapılması durumunda ödenecek.

Kaynak: Hürriyet

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: