Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

Emlak vergisi yeni yılda yüzde 3,6 oranında artacak

Etiketler: |

Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, mükelleflerin 2008 yılına ait bina, arsa ve arazi vergi değerleri, bu yıla ait vergi değerlerinin, 2007 için tespit edilen yüzde 7,2’lik yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 3,6 oranında artırılması suretiyle bulunacak.
Mükellefiyetleri 2008 yılında başlayan mükelleflerin bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerleri ise takdir komisyonlarınca 2005 yılında belirlenen asgari birim değerlere 2006 için yüzde 3,9 oranında, 2007 yılı için de yüzde 3,6 oranında artış yapılması suretiyle hesaplanacak.

Çevre temizlik vergileri de belirlendi
Diğer yandan yeni yılda ödenecek çevre temizlik vergileri de belirlendi. Maliye Bakanlığının Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğ uyarınca yeni yılda, konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 18 YKr, diğer belediyelerde 15 YKr üzerinden hesaplanacak. Vergi bu yıl, metreküp başına büyükşehirlerde 17 YKr, diğer yerlerde 14 YKr olarak uygulanmıştı. Buna göre konutlar bazında vergi, metreküp başına yüzde 5,88 ile yüzde 7,14 arasında artış görmüş oldu.

İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların Çevre Temizlik Vergisi, yasada yer alan tarifeye göre yıllık belirleniyor. Tarifedeki değerler, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor.

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: