Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

Emlak vergisinde son üç gün

Etiketler: |

2 Haziran Pazartesi çalışma saati bitimine kadar emlak vergisi birinci taksidinin ödenmesi gerekiyor. Emlak vergisi, iki eşit taksitte ödeniyor. Birinci taksit Mart, Nisan ve Mayıs ayı içinde, ikinci taksidi de Kasım ayı içinde ödeniyor. İsteyenler, Mayıs ayı sonuna kadar verginin tamamını da ödeyebilirler.

2008 vergisi katkı payı


2008 yılında ödenecek emlak vergisi ve Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı, 2007 yılında ödenenin aynısı olmayacak. 2007 yılında ödenen vergiler, 2008’de yeniden değerleme oranının yarısı kadar yani \"yüzde 3,6 oranında\" arttı. Gayrimenkullerin değeri de emlak vergisi ve tapu harcına esas olan asgari değer yönünden, 2008 yılında yüzde 3,6 arttı.

Buna bağlı olarak;

1) 2008 yılında ödenecek emlak vergisi,

2) 2008 yılında, emlak vergisinin yüzde 10’u oranında ödenecek Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı,

3) 2008 yılında satılacak gayrimenkullerin, tapu harcına esas tutulan, emlak vergisi asgari değeri, yüzde 3,6 oranında arttı. Emlak vergisi oranları, tabloda gösterilmiştir.

Emekli, işsiz ve ev hanımları
Emekli, işsiz ve ev hanımları ile özürlülerin, sıfır oranlı emlak vergisi avantajları 2008 yılında da devam ediyor. Buna göre;

2008 yılında, Türkiye sınırları içinde, brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan bir konutu olan;

Emekliler, işsizler, ev hanımları, özürlüler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri, emlak vergisi ödemeyecekler.
Emekliler (emekli aylığı dışında), işsiz ve ev hanımları, herhangi bir gelirlerinin olması halinde, sıfır oranlı emlak vergisi avantajından yararlanamayacaklar. Ancak, yıllık tutarı 19 bin YTL’yi geçmeyen menkul sermaye iradı gelirleri, sıfır oranlı emlak vergisi avantajından yararlanmaya engel olmayacak.
Emekliler ile özürlülerin sıfır oranlı emlak vergisini kaldırmayı amaçlayan \"İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Yasa Tasarısı\" hükmünün, gelecekteki yerel seçimler nedeniyle, önümüzdeki aylarda yasalaşması zor gözüküyor.

Bazı özel durumlar
* İndirimli (sıfır) vergi oranının uygulanması için, konutta bizzat oturma koşulu aranmıyor. Bu nedenle, sahip olduğu tek konutu kiraya verip, kirada oturanlar da diğer koşulları taşımaları kaydıyla, indirimli vergi oranından yararlanabilirler (Bkz. 31 Aralık 2003 tarihli Mükerrer R. Gazete’de yayınlanan 38 No.lu Emlak Vergisi Tebliği, I/3-a).

* 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta hisse ile sahip olunması halinde, indirimli vergi oranı, konutun vergi değerinin hisseye isabet eden kısmına uygulanır.

* Mükelleflerin, gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olmaları, indirimli vergi oranından yararlanmalarına engel değil (Tebliğ, I/3-f).

Birden fazla konutu olanların, bu konutlarından biri için sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanmaları, mümkün değil. Aynı şekilde, ara sıra dinlenmek amacıyla gidilen yazlık ya da dağ evi gibi konutlar da sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanamaz.

* Gayrimenkulün intifa hakkına sahip olanlar, emlak vergisini kendileri ödemek zorundalar.

* 2008 yılı içinde gayrimenkul alanlar, 2008 yılına ilişkin emlak vergisini ödemezler. Ancak, 2008 yılı sonuna kadar, ilgili belediyeye \"Emlak Vergisi Bildirimi\" vermeleri gerekiyor..

Kaynak: Hürriyet

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: