Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

SPK Konut Değerleme Uzmanlığı Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Kitabı Çıktı

Etiketler: |


Kitap; SPK’nın yapmış olduğu sınavın müfredatı ile uyumlu bir şekilde kaleme alınmış ve konular son yasal değişiklikleri içerecek şekilde düzenlenmiştir. Konut Değerleme Uzmanlığı sınavının henüz yeni olmasından ötürü, piyasada sınava yönelik yeterli ve anlaşılır düzeyde kaynak bulma sıkıntısı yaşanmaktadır


Kitabımız oluştururken ciddi bir literatür taraması yapılmış ve konular sınav adaylarının anlayacağı dile indirgenmiştir. Hazırlamış olduğumuz bu kaynağın tüm Konut Değerleme Uzmanı adaylarına faydalı olacağını ümit ediyoruz.


İçerik:


1. Bölüm:

KONUT DEĞERLEMESİ VE FİNANS MATEMATİĞİ

- Konut Değerleme İlkeleri

- Genel Yapı Bilgisi

- Konut Piyasası

- Değerleme Süreci

- Maliyet Analizi

- Satışların Karşılaştırması Analizi

- Gelir Kapitalizasyonu Analizi

- Değer Göstergelerinde Uzlaşma

- Kısmi Hakların Değerlemesi

- Konut Finansmanı

- İpotek Kredileri

- Konut Piyasasına İlişkin Son Gelişmeler

- Uluslararası Değerleme Standartları

- Değerleme Matematiği Ve İstatistiği

- Nakit Akım Analizleri

- Sorular ve Çözümleri


2. Bölüm:

MESLEKİ MEVZUAT VE ETİK KURALLAR, İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

- Değerlemenin Hukuki Boyutu

- Konut Finansmanı Yasası Ve İlgili Mevzuat

- İmar Kanunu Ve İmar Affı- İskân Kanunu

- Belediye Kanunun İlgili Hükümleri

- Tapu Kanununun İlgili Hükümleri

- Kat Mülkiyeti Kanunu

- Medeni Kanun

- Taşınmaz Kiralarına İlişkin Mevzuat

- Borçlar Kanunu Ve İlgili Mevzuat

- Yapı Denetim Hakkında Kanun

- Çevre Kanunu İle İlgili Hükümler

- Kültür Ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu

- Vakıflar Ve İlgili Mevzuat

- Temel Vergi Kavramları

- Konut Alım Satımlarında KDV

- Konut Kiralamasından Elde Edilen Gelirler (Gayrimenkul Sermaye İratları)

- Emlak Vergisi

- Veraset Ve İntikal Vergisi

- Vergi Usul Kanununda Yer Alan Gayrimenkullerle İlgili Değerleme Hükümleri

- Yabancıların Türkiye’de Mülk Edinimi Ve Yasal Mevzuat

- Sorular ve Çözümleri


Ek 1. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

Ek 2. Aşınma Paylarına İlişkin Oranları Gösteren Cetvel

Ek 3. Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi

Ek 4. Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi Seri No: 2006/1

Ek 5. Arsalara Ait Asgari Ölçüde m2 Birim Değer Cetveli

Ek 6. Değerleme Raporu Örneği

Ek 7. Hukuk SözlüğüEk 8. Tapu Sözlüğü

Ek 9. TEFE Endeksleri


Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri: VIII, No:34 “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”i ile Seri: VIII, No:35 “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”’i çerçevesinde; Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın gerektirdiği hallerde, konut değerlemesi yapan ve değerleme şirketlerinde tam zamanlı istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle konut değerlemesi hizmeti veren konut değerleme uzmanının lisans alabilmesi için “Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı”na katılarak “Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı” almaları gerekmektedir.


Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde asgari 4 yıllık üniversite mezunu, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 1 yıl tecrübesi olan ve kendilerine Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişilere Konut Değerleme Uzmanı denilmektedir.
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansını alabilmek için aranan 3 yıllık tecrübe şartı Konut Değerleme Uzmanlığı için 1 yıla indirilmiş, bunun yanında toplam 170 olan soru sayısı ise 50’ye düşürülmüştür.


http://www.spk.gov.tr/HaberDuyuru/index.html?tur=lisanslama linkinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: